2022-08

Μηνιαίες Καταχωρήσεις

Δευτέρα 01.08.2022

Λάρισα: 26.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 28.0°C έως 35.0°C
Τρίκαλα: 24.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 25.0°C έως 35.0°C

Τρίτη 02.08.2022

Λάρισα: 22.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 21.0°C έως 34.0°C

Τετάρτη 03.08.2022

Λάρισα: 23.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 25.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 36.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 36.0°C

Πέμπτη 04.08.2022

Λάρισα: 13.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 35.0°C

Παρασκευή 05.08.2022

Λάρισα: 23.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 34.0°C

Σάββατο 06.08.2022

Λάρισα: 23.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 35.0°C

Κυριακή 07.08.2022

Λάρισα: 22.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 34.0°C

Δευτέρα 08.08.2022

Λάρισα: 22.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 21.0°C έως 34.0°C

Τρίτη 09.08.2022

Λάρισα: 25.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 26.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 24.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 35.0°C

Τετάρτη 10.08.2022

Λάρισα: 22.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 33.0°C

Πέμπτη 11.08.2022

Λάρισα: 20.0°C έως 33.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 32.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 33.0°C

Παρασκευή 12.08.2022

Λάρισα: 21.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 21.0°C έως 33.0°C

Σάββατο 13.08.2022

Λάρισα: 19.0°C έως 33.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 32.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 32.0°C

Κυριακή 14.08.2022

Λάρισα: 20.0°C έως 32.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 32.0°C

Δευτέρα 15.08.2022

Λάρισα: 19.0°C έως 32.0°C
Βόλος: 20.0°C έως 31.0°C
Τρίκαλα: 18.0°C έως 31.0°C
Καρδίτσα: 19.0°C έως 31.0°C

Τρίτη 16.08.2022

Λάρισα: 20.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 21.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 34.0°C

Τετάρτη 17.08.2022

Λάρισα: 22.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 35.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 35.0°C

Πέμπτη 18.08.2022

Λάρισα: 22.0°C έως 38.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 37.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 38.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 38.0°C