Αρχείο Μετεωρολογικών Προγνώσεων

Τρέχων Μήνας

Τετάρτη 01.04.2020

Λάρισα: 7.0°C έως 13.0°C
Βόλος: 8.0°C έως 13.0°C
Τρίκαλα: 6.0°C έως 13.0°C
Καρδίτσα: 7.0°C έως 13.0°C

Πέμπτη 02.04.2020

Λάρισα: 3.0°C έως 15.0°C
Βόλος: 5.0°C έως 14.0°C
Τρίκαλα: 2.0°C έως 15.0°C
Καρδίτσα: 3.0°C έως 15.0°C

Παρασκευή 03.04.2020

Λάρισα: 9.0°C έως 19.0°C
Βόλος: 11.0°C έως 18.0°C
Τρίκαλα: 9.0°C έως 18.0°C
Καρδίτσα: 10.0°C έως 18.0°C

Σάββατο 04.04.2020

Λάρισα: 8.0°C έως 21.0°C
Βόλος: 10.0°C έως 20.0°C
Τρίκαλα: 8.0°C έως 20.0°C
Καρδίτσα: 9.0°C έως 21.0°C

Μηνιαίες Καταχωρήσεις

2020-04 (4) | 2020-03 (33) | 2020-02 (30)