2020-07

Μηνιαίες Καταχωρήσεις

Τετάρτη 01.07.2020

Λάρισα: 24.0°C έως 38.0°C
Βόλος: 25.0°C έως 36.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 36.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 37.0°C

Πέμπτη 02.07.2020

Λάρισα: 24.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 25.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 32.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 33.0°C

Παρασκευή 03.07.2020

Λάρισα: 25.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 26.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 24.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 25.0°C έως 35.0°C

Σάββατο 04.07.2020

Λάρισα: 25.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 26.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 24.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 25.0°C έως 34.0°C

Κυριακή 05.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 31.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 32.0°C

Δευτέρα 06.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 33.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 31.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 31.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 32.0°C

Τρίτη 07.07.2020

Λάρισα: 20.0°C έως 30.0°C
Βόλος: 21.0°C έως 28.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 27.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 28.0°C

Τρίτη 07.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 30.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 29.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 28.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 29.0°C

Τετάρτη 08.07.2020

Λάρισα: 21.0°C έως 32.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 30.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 30.0°C
Καρδίτσα: 21.0°C έως 31.0°C

Πέμπτη 09.07.2020

Λάρισα: 21.0°C έως 30.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 28.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 28.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 28.0°C

Παρασκευή 10.07.2020

Λάρισα: 20.0°C έως 30.0°C
Βόλος: 21.0°C έως 29.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 29.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 30.0°C

Σάββατο 11.07.2020

Λάρισα: 20.0°C έως 32.0°C
Βόλος: 21.0°C έως 30.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 29.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 30.0°C

Κυριακή 12.07.2020

Λάρισα: 21.0°C έως 32.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 30.0°C
Τρίκαλα: 19.0°C έως 29.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 31.0°C

Δευτέρα 13.07.2020

Λάρισα: 20.0°C έως 31.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 30.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 30.0°C
Καρδίτσα: 21.0°C έως 30.0°C

Τρίτη 14.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 30.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 29.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 30.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 31.0°C

Τετάρτη 15.07.2020

Λάρισα: 21.0°C έως 30.0°C
Βόλος: 22.0°C έως 29.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 28.0°C
Καρδίτσα: 21.0°C έως 30.0°C

Πέμπτη 16.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 33.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 31.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 32.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 32.0°C

Παρασκευή 17.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 33.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 31.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 32.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 32.0°C

Σάββατο 18.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 33.0°C

Σάββατο 18.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 31.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 30.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 29.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 30.0°C

Κυριακή 19.07.2020

Λάρισα: 21.0°C έως 32.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 30.0°C
Τρίκαλα: 20.0°C έως 30.0°C
Καρδίτσα: 20.0°C έως 31.0°C

Δευτέρα 20.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 31.0°C
Τρίκαλα: 21.0°C έως 32.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 33.0°C

Τρίτη 21.07.2020

Λάρισα: 22.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 23.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 34.0°C

Τετάρτη 22.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 34.0°C

Πέμπτη 23.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 33.0°C

Παρασκευή 24.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 34.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 32.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 33.0°C

Σάββατο 25.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 35.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 33.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 34.0°C

Κυριακή 26.07.2020

Λάρισα: 24.0°C έως 37.0°C
Βόλος: 25.0°C έως 35.0°C
Τρίκαλα: 24.0°C έως 36.0°C
Καρδίτσα: 25.0°C έως 36.0°C

Δευτέρα 27.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 36.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 33.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 34.0°C
Καρδίτσα: 22.0°C έως 35.0°C

Τρίτη 28.07.2020

Λάρισα: 23.0°C έως 37.0°C
Βόλος: 24.0°C έως 34.0°C
Τρίκαλα: 22.0°C έως 35.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 35.0°C

Τετάρτη 29.07.2020

Λάρισα: 24.0°C έως 38.0°C
Βόλος: 25.0°C έως 35.0°C
Τρίκαλα: 23.0°C έως 36.0°C
Καρδίτσα: 23.0°C έως 36.0°C

Πέμπτη 30.07.2020

Λάρισα: 26.0°C έως 38.0°C
Βόλος: 27.0°C έως 35.0°C
Τρίκαλα: 25.0°C έως 36.0°C
Καρδίτσα: 25.0°C έως 37.0°C

Παρασκευή 31.07.2020

Λάρισα: 27.0°C έως 40.0°C
Βόλος: 29.0°C έως 37.0°C
Τρίκαλα: 26.0°C έως 38.0°C
Καρδίτσα: 26.0°C έως 39.0°C